درباره چای

چرخه ی عطری و طعمی چای

چای در ذات خود نسبت به منطقه و شرایط پیرامونی که در آن رشد کرده و نوع فرآوری ،می توانند این عطر ها و طعم ها را دارا باشد ، 

این چرخه منتشر شده توسط انجمن جهانی استادان چای است .

international tea master assy

هرم ارزیابی چای

 

برای بررسی و ارزیابی عطر ها و طعم های چای هرکدام از حواس ما وظیفه ای بر عهده دارد که در این هرم از پایین به بالا نشان دادیم که چگونه و از طریق کدام حواس ارزیابی خود را انجام دهیم

تفاوت انواع چای سیاه و سبز و سفید در چیست ؟

برگ تمامی این چای ها از یک بوته برداشت می شوند و در مرحله فرآوری و نوع برداشت برگ با هم متفاوت هستند ، در این نموردار سعی کردیم به صورت خلاصه شما را با فرآوری انواع چای آشنا کنیم .