گالری رویدادهای انجمن

تمام رویداد های انجمن را در این برگه
می توانید مشاهده کنید

Chefs Day

نخستین گردهمایی روز جهانی شف در ایران

سال 1395

The 1 st Congress & workshop Of
ART & SCIENCE
Of cooking

اولین کارگاه آموزشی و گردهمایی تخصصی علم و هنر آشپزی با حضور

شف بیا بیاتی

 

Cooking workshop in the kitchen with chef IGLES CORELLI

ورکشاپ  آشپزی ایتالیایی و گردهمایی سالیانه انجمن ترویج خوراک و نوشیدنی  با حضور 

شف ایگلس کورلی

FIRST TIME IN IRAN THE COURSE OF ITALIAN PIZZA VIA CHAMPION OF THE WORLD 2017 GIORGIO SABBATINI

اولین بار در ایران ورکشاپ پیتزای ایتالیایی توسط قهرمان 2017 جهان  

شف جورجیو ساباتینی

International Chefs Day 1397

رویداد فرهنگی و آموزشی کودک سالم تغذیه سالم 

به مناسبت روز جهانی شف