شرایط عضویت رسمی در انجمن به چند شکل امکان پذیر است

حق عضویت:  هر یكي از اعضاء ، سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط مجمع عمومي تعيين ميگردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهند كرد.

انواع عضویت رسمی : حقیقیحقوقی
• عضویت حقیقی (پیوسته – وابسته – دانشجو )
1- عضویت رسمی پیوسته
شامل هیئت مؤسسان، هیئت مدیره انجمن، قهرمانان مسابقات های ملی و رسمی، كليه افرادي كه حداقل داراي درجه مهارتی کارشناس یا معادل در رشته های مرتبط با صنعت خوراک و نوشيدنی (آشپزی / نان / شيرینی / دسر/ نوشيدنی گرم قهوه چای / نوشيدنی های سرد / تشریفات و میهمان نوازی / هتلداری وگردشگری/ پژوهش و تحقیق در حوزه خوراک و نوشيدنی و رشته هاي وابسته باشند با ارائه مستندات و حداقل 10 سال فعالیت حرفه ای)، ميتوانند به عضویت پيوسته درآیند. (فقط این اعضا می توانند برای شرکت در انتخابات هیئت رئیسه، کاندید شوند)
ميزان حق عضویت 5.000.000 ریال در هر سال – پنجاه درصد تخفیف سال 99 بابت شیوع کرونا = مبلغ نهایی عضویت 2.500.000 ریال
2- عضویت رسمی وابسته:
شامل اشخاصي است كه داراي درجه مهارتی یا دیپلم الی فوق دیپلم هستند یا مدارک معتبر جایگزین در رشته های مرتبط(به نحوي در یكي از رشته هاي مذكور در بند1 ) و سابقه فعاليت به مدت 5 سال را دارا باشند.
میزان حق عضویت 2.500.000 ریال در هر سال – چهل درصد تخفیف سال 99 بابت شیوع کرونا = مبلغ نهایی عضویت 1.500.000 ریال
3- عضویت رسمی دانشجویي:
كليه دانشجویاني كه در رشته هاي مرتبط (به نحوي در یكي از رشته هاي مذكور در بند1 ) و افرادی که اشتغال به تحصيل دارند.
میزان حق عضویت 1.500.000 ریال در هر سال – چهل درصد تخفیف سال 99 بابت شیوع کرونا = مبلغ نهایی عضویت900.000 ریال


شماره حساب به نام انجمن ترویج خوراک و نوشیدنی (0214806869002) بانک صادرات شعبه کاشانک – کد 572

شماره شبا انجمن ترویج خوراک و نوشیدنی

IR680190000000214806869002

به آدرس : تهران، خیابان شهید باهنر، خیابان پورابتهاج، روبروی خیابان خداوردی، پلاک 364


تبصره 1: افراد داراي درجه كارشناسي در یكي از رشته هاي مذكور در بند 1ميتوانند با تصویب هيئت مدیره به عضویت پيوسته انجمن درآیند.
تبصره 2: اعضاي مؤسساتي به مثابه عضو حقوقی انجمن محسوب ميشوند.
تبصره 3: پرداخت حق عضویت هيچگونه حق و ادعایي نسبت به دارایي انجمن براي عضو ایجاد نميكند.
تبصره 4: اعضاي افتخاري انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.


عضویت در یكي از موارد زیر خاتمه ميیابد:
1- استعفاي كتبي
2- عدم پرداخت حق عضویت سالانه
تبصره 1: تأیيد خاتمه عضویت با هيئت مدیره است.

فرم عضویت حقیقی

 • مشخصات حقیقی

 • نام و نام خانوادگی خود را به زبان فارسی وارد نمایید
 • نام و نام خانوادگی خود را به زبان انگلیسی وارد نمایید
 • Date Format: YYYY slash MM slash DD
  می توانید برای تبدیل تاریخ شمسی به میلادی از سایت time.ir استفاده نمایید
 • به طور مثال: 9999 999 98+
 • هویت مجازی

 • اطلاعات تکمیلی

 • انواع فایل های مجاز : jpeg, pdf, png, jpg.
  اسکن عکس 3*4 خود را وارد نمایید (می توانید برای اسکن در موبایل از برنامه simple scanner استفاده نمایید)
 • انواع فایل های مجاز : jpeg, pdf, png, jpg.
  (می توانید برای اسکن در موبایل از برنامه simple scanner استفاده نمایید)
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpeg, png, pdf, jpg.
  (می توانید برای اسکن در موبایل از برنامه simple scanner استفاده نمایید)
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpeg, png, pdf, jpg.
  دارای درجه مهارتی یا معادل در رشته های مرتبط با صنعت خوراک و نوشیدنی (می توانید برای اسکن در موبایل از برنامه simple scanner استفاده نمایید)
 • انواع فایل های مجاز : jpeg, png, pdf, jpg.
  اسکن فیش پرداختی حق عضویت مطابق با مبلغ مندرج در بخش نوع عضویت (می توانید برای اسکن در موبایل از برنامه simple scanner استفاده نمایید)
 • آدرس

 • آدرس خود را به صورت کامل وارد نمایید
 • رزومه

  رزومه خود را به صورت دقیق و کامل وارد نمایید
 • انواع فایل های مجاز : pdf, png, gif, jpg.
  می توانید فایل رزومه خود را آپلود نمایید (اگر عضو سایت هسکو هستید می توانید رزومه خود را آپلود کنید در سایت)
 • Date Format: MM slash DD slash YYYY