شرایط عضویت رسمی در انجمن به چند شکل امکان پذیر است

حق عضویت:  براساس تصویب مجمع عمومی سالیانه انجمن هر یكي از اعضاء ، سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط مجمع عمومي تعيين ميگردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهند كرد.


• عضویت حقیقی: (پیوسته – وابسته – دانشجو )
1- عضویت رسمی پیوسته (ميزان حق عضویت 3.500.000 ریال در هر سال)
شامل افرادی که جزو: هیئت مؤسسان و هیئت مدیره انجمن باشند، قهرمانان مسابقات های ملی و رسمی باشند، كليه افرادي كه حداقل داراي درجه مهارتی کارشناس یا معادل آن که در رشته های مرتبط با صنعت خوراک و نوشيدنی همانند (آشپزی / نان / شيرینی / دسر/ نوشيدنی گرم قهوه چای / نوشيدنی های سرد / تشریفات و میهمان نوازی / هتلداری وگردشگری/ پژوهش و تحقیق در حوزه خوراک و نوشيدنی و رشته هاي وابسته باشند با ارائه مستندات و حداقل 10 سال فعالیت حرفه ای) باشند، ميتوانند به عضویت پيوسته درآیند. (لازم به ذکر است فقط این اعضا می توانند برای شرکت در انتخابات هیئت رئیسه، کاندید شوند)

2- عضویت رسمی وابسته: (میزان حق عضویت 2.500.000 ریال در هر سال)
شامل اشخاصي است كه داراي درجه مهارتی یا دیپلم الی فوق دیپلم هستند یا مدارک معتبر جایگزین در رشته های مرتبط(به نحوي در یكي از رشته هاي مذكور در بند1 ) و سابقه فعاليت به مدت 5 سال را دارا باشند.

3- عضویت رسمی دانشجویي: (میزان حق عضویت 1.500.000 ریال در هر سال)
كليه دانشجویاني كه در رشته هاي مرتبط (به نحوي در یكي از رشته هاي مذكور در بند1 ) و افرادی که اشتغال به تحصيل دارند.


واریز به حساب: به حساب رسمی انجمن ترویج خوراک و نوشیدنی با شماره حساب (0214806869002) و با شماره شبا (IR680190000000214806869002) بانک صادرات تهران، شعبه کاشانک – کد 572

پرداخت نقدی: در صورتی که به شکل پرداخت نقدی قصد ثبت نام را دارید لطفا با شماره های دفتر انجمن تماس حاصل فرمایید و از طریق شخص خزانه دار، مراحل پرداخت را تکمیل فرمایید.


تبصره 1: افراد داراي درجه كارشناسي در یكي از رشته هاي مذكور در بند 1ميتوانند با تصویب هيئت مدیره به عضویت پيوسته انجمن درآیند.
تبصره 2: اعضاي مؤسساتي به مثابه عضو حقوقی انجمن محسوب ميشوند.
تبصره 3: پرداخت حق عضویت هيچگونه حق و ادعایي نسبت به دارایي انجمن براي عضو ایجاد نميكند.
تبصره 4: اعضاي افتخاري انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.


عضویت در یكي از موارد زیر خاتمه ميیابد:
1- استعفاي كتبي
2- عدم پرداخت حق عضویت سالانه
تبصره 1: تأیيد خاتمه عضویت با هيئت مدیره است.

فرم عضویت حقیقی

 • مشخصات حقیقی

 • نام و نام خانوادگی خود را به زبان فارسی وارد نمایید
 • نام و نام خانوادگی خود را به زبان انگلیسی وارد نمایید
 • Date Format: YYYY slash MM slash DD
  می توانید برای تبدیل تاریخ شمسی به میلادی از سایت time.ir استفاده نمایید
 • به طور مثال: 9999 999 98+
 • هویت مجازی

 • اطلاعات تکمیلی

 • انواع فایل های مجاز : jpeg, pdf, png, jpg.
  اسکن عکس 3*4 خود را وارد نمایید (می توانید برای اسکن در موبایل از برنامه simple scanner استفاده نمایید)
 • انواع فایل های مجاز : jpeg, pdf, png, jpg.
  (می توانید برای اسکن در موبایل از برنامه simple scanner استفاده نمایید)
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpeg, png, pdf, jpg.
  (می توانید برای اسکن در موبایل از برنامه simple scanner استفاده نمایید)
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpeg, png, pdf, jpg.
  دارای درجه مهارتی یا معادل در رشته های مرتبط با صنعت خوراک و نوشیدنی (می توانید برای اسکن در موبایل از برنامه simple scanner استفاده نمایید)
 • انواع فایل های مجاز : jpeg, png, pdf, jpg.
  اسکن فیش پرداختی حق عضویت مطابق با مبلغ مندرج در بخش نوع عضویت (می توانید برای اسکن در موبایل از برنامه simple scanner استفاده نمایید)
 • آدرس

 • آدرس خود را به صورت کامل وارد نمایید
 • رزومه

  رزومه خود را به صورت دقیق و کامل وارد نمایید
 • انواع فایل های مجاز : pdf, png, gif, jpg.
  می توانید فایل رزومه خود را آپلود نمایید (اگر عضو سایت هسکو هستید می توانید رزومه خود را آپلود کنید در سایت)
 • Date Format: MM slash DD slash YYYY