مؤسسین و اعضا هیئت مدیره

344

محمدرضا قاسمی دشتستانی

سمت : عضو موسسین و رئیس هیئت مدیره

mghasemi@iranfba.com

انجمن خوراک و نوشیدنی ایران

محمد آقا محمد خانی

سمت : مدیرعامل

mkhani@iranfba.com

انجمن خوراک و نوشیدنی ایران

ستایش فرجی

سمت : عضو موسسین و هیئت مدیره

faraji@iranfba.com

انجمن خوراک و نوشیدنی ایران

علیرضا اسکندری قانع

سمت : عضو هیئت مدیره و بازرس

alirezaeskandari@iranfba.com

احسان عرب

سمت : دبیر پویش FOOD WASTE

arab@iranfba.com

20200906_131229

مجتبی تهوری

سمت : روابط عمومی

tahavori@iranfba.com

انجمن خوراک و نوشیدنی ایران

علی اسکندری

سمت : عضو موسسین و هیئت مدیره

eskandari@iranfba.com

انجمن خوراک و نوشیدنی ایران

بهاور سمیعی رشتی

سمت : عضو موسسین و هیئت مدیره

bahavarsam@iranfba.com

بابک عبید رحمانی

سمت : دبیر کارگروه شف ها(سر آشپزان و قنادان)

rahmani@iranfba.com

محمدرضا ساجدی

سمت : ارتباطات بین المللی

sajedi@iranfba.com

whatsapp-image-2020-09-06-at-12.00.45

پرهام لطیفی

سمت : مسئول داوطلبین

latifi@iranfba.com

img_6924

محمد افشین

سمت : عضو مؤسسین و هیئت مدیره و خزانه دار

afshin@iranfba.com

انجمن خوراک و نوشیدنی ایران

امیدرضا کاظمی مجد آبادی

سمت : عضو هیئت مدیره و بازرس

kazemi@iranfba.com

123

مهراد زرین

سمت : مسئول داوطلبین و دبیر پویش کودک سالم

zarin@iranfba.com

whatsapp-image-2020-09-06-at-16.25.13

آرین اسلامی

سمت : عضویت و اداری

arian@iranfba.com

تیم اجرایی

انجمن خوراک و نوشیدنی ایران

امین پارسی

مدیریت امور انفورماتیک

admin@iranfba.com