0

تاریخچه آشپزی (فصل اول)

فصل 1 تاریخچه آشپزخانه   مقدمه (Food Service) صنعت خدمات خوراک فارغ از هر تخصص و علم، علاقه و هیجانی است که از خوردن و کنجکاوی در مورد خوراک ها و نوشیدنی های جدید برای افراد شاغل در آن بوجود [...]

0

“تجارت و آشپزی”

تجارت و آشپزی روند کسب کار در صنعت خوراک و نوشیدنی ایران از بدو شروع در بازارهای محلی تا امروز در فودکورت ها و مراکز خرید و خیابانها، عموما به شکل سنتی، اکتسابی و شاگرد مغازه ای پیش رفته است. کسب [...]