لطفا قبل از ثبت نام، منشور اخلاقی انجمن را مطالعه کرده و در صورت موافقت تایید نموده.


 منشور اخلاقی انجمن خوراک و نوشیدنی ایران

 

 • انجمن خوراک و نوشیدنی ایران با ایمان به پشتیبانی پروردگار یکتا و به منظور توسعه و ارتقاء جایگاه غذا و نوشیدنی در ایران تاسیس شده است.
 • اعضای انجمن خوراک و نوشیدنی ایران بر این باورند که آفریدگار جهان در همه حال ناظر بر پندار، گفتار و کردار آنهاست، بنابراین همواره در تلاش برای کسب رضای خداوند دانا تلاش خواهند کرد.
 • اعضای انجمن خوراک و نوشیدنی ایران ، به دنبال رشد و تعالی اقتصاد کشور از طریق ارتقا جایگاه غذا و نوشیدنی در کشور و جهانی نمودن آن می‌باشند.
 •  اعضای انجمن خوراک و نوشیدنی ایران ، خود راملزم به اجرای صحیح قوانین حرفه ای، جهانی و ایرانی ، اسلامی مطابق با استانداردهای موجود می‌دانند. بنابراین همواره برای توسعه دانش خود وبهره‌گیری از تجربیات ارزشمند دیگران کوشش خواهند نمود.
 •  اعضای خوراک نوشیدنی  ایران ، رازداری، امانت‌داری، حفظ حریم و جایگاه حرفه‌ای، رعایت شان و جایگاه رسمی، احترام به آرا و عقاید همه عوامل ذی‌نفع در طرح‌ها را شرط لازم برای خدمات خود می‌دانند.
 •  اعضای انجمن خوراک و نوشیدنی ایران ، اعتبار فعالیت‌های خود را منوط به حرکت در چهارچوب قوانین، الزامات فنی و استانداردهای موجود در زمینه‌های مطرح با طرح‌های مورد بررسی می‌دانند.
 •  انجمن خوراک و نوشیدنی ایران ، با بهره‌مندی از اعضای پرتلاش خود و با ایمان به پایبندی آنها به منشور اخلاقی و رعایت اخلاق حرفه‌ای در همه حوزه‌های کاری وترجیح منافع ملی بر منافع فردی، دورنمای روشن و امیدوارکننده‌ای را در ارتقای کارکرد، ارتقای کیفی، افزایش بهره‌وری و در نهایت افزایش شاخص ارزش طرح‌ها در چهارچوب برنامه‌های توسعه در نظام جمهوری اسلامی ایران انتظار دارد.
 • آموزش، الویت بخشی به منافع گروهی نسبت به منافع فردی (منافع مشترک انجمن)
 • کرامت انسانی، صداقت و اصول اخلاقی مبنای تصمیم گیری های انجمن
 • راهبری کار تیمی از طریق ترویج احترام متقابل در گروههای کاری و تحمل نظرات مخالف

رفتار انسانی
ما معتقدیم عبودیت، تهذیب نفس و تربیت انسانی، محور اصلی توسعه و رشد بشریت بوده و رستگاری و سعادت را در نزدیکی به خداوند و مراعات اصول و تعالیم روح بخش دین مبین اسلام می دانیم و در این راستا حفظ شئونات اسلامی، اخلاقی و وارستگی ظاهری در عرصه فعالیت های انجمن خوراک و نوشیدنی ایران را مقدم می شماریم.

التزام به قانون
ما خود را نسبت به انجام وظایف مبتنی بر رعایت موازین و مقررات قانونی، اخلاقی و حرفه ای انجمن خوراک و نوشیدنی ایران ملزم می دانیم، از جمله عدم فعالیت اقتصادی در جهت منافع فردی و گروهی.

خدمت به مردم
فعالیت های انجمن، برگرفته از اصول علمی و تاسیسی انجمن خوراک و نوشیدنی ایران یعنی تکریم مخاطب، صداقت، گفتگو، شفافیت، امانتداری، انصاف و بی طرفی است. ما تمام تلاش خود را بر خدمت به جامعه و پاسخگویی متمرکز می کنیم و پاسخگویی به مردم را تکلیف حرفه ای و وظیفه انسانی خود می دانیم.

حرفه گرایی
ما همواره برای افزایش آموخته ها، بهبود نگرش و پرورش مهارت های خویش می کوشیم و در همه زمینه ها خلاقیت و نوآوری را به عنوان یکی از اصول اساسی انجمن خوراک و نوشیدنی ایران سرلوحه اندیشه و عمل خود قرار داده و حضور موثر و باکیفیت در عرصه انجمن خوراک و نوشیدنی ایران را مستلزم آموزش مستمر، تحقیق و برنامه ریزی می دانیم.

 صداقت
ما در انجام وظایف خود، صداقت و درستکاری را که از اصول حرفه ای و اخلاقی انجمن خوراک و نوشیدنی ایران است در راس فعالیت های خود قرار داده و آن را در جلب و حفظ اعتماد مردم به کار می گیریم.
ما هیچ اقدامی را با هدف نادرست و فریبنده انجام نمی دهیم و از فعالیت هایی که ماهیت گمراه کننده داشته باشد حمایت و پشتیبانی نمی کنیم.

گفتگو
ما خواهان ایجاد شرایط اخلاقی، فرهنگی و عقلایی گفتگو به منظور شنیدن صدای مخاطبان و پاسخگویی به آنان هستیم.

شفافیت
ما اعتقاد داریم انجمن خوراک و نوشیدنی ایران ، حرفه ای است که نیاز دارد فعالیت های خود را به صورت آشکارا و در فضای باز بدون ابهام انجام دهد تا سیاست های عمومی، تغییرات و اقدامات عمده به طور شفاف در اختیار مخاطبان قرار گیرد که این امر سبب افزایش اعتماد عمومی نیز می شود.

رازداری
ما اعضای انجمن خوراک و نوشیدنی ایران به منظور افزایش اعتماد عمومی، رازداری را در راس فعالیت های خود قرار می دهیم.

 مشارکت گرایی
ما اعضای انجمن خوراک و نوشیدنی ایران به مشارکت سازنده مخاطبان در پیشبرد اهداف و بهینه سازی فعالیت های حرفه ای احترام می گذاریم.

رقابت سالم
ما به شهرت حرفه ای سایر سازمان ها، ارگان ها، شرکت ها، موسسات، انجمن ها و تشکل ها احترام گذاشته و به اعتبار هیچ شخص و موسسه ای عمدا و سهوا صدمه نمی زنیم.
ما نسبت به انجام مطلوب وظایف خود در جهت بهبود فضای کسب و کار پایبند هستیم و از هر اقدامی که بتواند به اعتلای دانش و حرفه ای گرایی خوراک و نوشیدنی بیانجامندحمایت و پشتیبانی می کنیم.

 • ما اعضای انجمن خوراک و نوشیدنی ایران مسئولیت تصمیم ها و اقدامات فردی خود را می پذیریم و در اموری که ارزش و اعتبار حرفه ای انجمن خوراک و نوشیدنی را ارتقاء می دهد، مشارکت فعال داریم
 • ما اعضای انجمن خوراک و نوشیدنی ایران ، رعایت انصاف و عدالت ، برقراری مساوات ، رفع تبعیض و ایجاد فرصت های برابر را در سرلوحه کار خود داریم تلاش می کنیم
 • ما اعضای انجمن خوراک و نوشیدنی ایران اعتقاد داریم نباید برای اهداف شخصی خود هرگز حرمت افراد، آبروی و ارزش دیگران را فدا کنیم.