عضویت

شرایط عضویت در انجمن به چند شکل امکان پذیر است

حق عضویت:  هر یكي از اعضاء، سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط مجمع عمومي تعيين ميگردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهند كرد.

انواع عضویت : حقیقیحقوقی

عضویت حقیقی (پیوسته – وابسته – دانشجویی – افتخاری)

1- عضویت پیوسته
شامل هیئت مؤسسان، هیئت مدیره انجمن، قهرمانان مسابقات های ملی و رسمی، كليه افرادي كه حداقل داراي درجه مهارتی کارشناس یا معادل (تبحر/تجربه) در رشته های مرتبط با صنعت خوراک و نوشيدنی (آشپزی / نان / شيرینی / دسر/ نوشيدنی گرم قهوه چای / نوشيدنی های سرد / تشریفات و میهمان نوازی / هتلداری و گردشگری/ پژوهش و تحقیق در حوزه خوراک و نوشيدنی و رشته هاي وابسته باشند و با ارائه مستندات و حداقل 10 سال فعالیت حرفه ای)، مي توانند به عضویت پيوسته درآیند. (لازم به ذکر است، فقط این اعضا می توانند برای شرکت در انتخابات هیئت رئیسه،با داشتن حداقل 2 سال عضویت کاندید شوند)
ميزان حق عضویت 3.500.000 ریال در هر سال – چهل درصد تخفیف سال 99 بابت شیوع کرونا = مبلغ نهایی عضویت 2.000.000 ریال
2- عضویت وابسته:
شامل اشخاصي است كه داراي درجه مهارتی یا دیپلم الی فوق دیپلم هستند و یا مدارک معتبر جایگزین در رشته های مرتبط (در یكي از رشته هاي مذكور در بند1) و سابقه فعاليت به مدت حداقل 3 سال تا حداکثر 9 سال را دارا باشند.
میزان حق عضویت 2.500.000 ریال در هر سال – چهل درصد تخفیف سال 99 بابت شیوع کرونا = مبلغ نهایی عضویت 1.500.000 ریال
3- عضویت دانشجویي:
كليه دانشجویاني كه در رشته هاي مرتبط (در یكي از رشته هاي مذكور در بند1) و افرادی که اشتغال به تحصيل دارند. (همچنین کلیه ی افرادی که در 2 سال ابتدایی تجربه کاری یا تحصیلی خود در صنعت خوراک و نوشیدنی مشغول اند، می توانند در این نوع عضویت اقدام به ثبت نام نمایند)
میزان حق عضویت 1.500.000 ریال در هر سال – چهل درصد تخفیف سال 99 بابت شیوع کرونا = مبلغ نهایی عضویت 900.000 ریال
4- عضویت افتخاري:
شخصيتهاي ایراني و خارجي كه مقام علمي و تجربی آنان در زمينه خوراک و نوشيدنی حائز اهميت خاص باشد، یا در پيشبرد اهداف انجمن كمكهاي مؤثر و ارزنده نموده باشند.

 

 عضویت حقوقی:
اعضاي مؤسساتی یا تجاری حقوقي
سازمانهایي كه در زمينه هاي علمي و پژوهشي و تجاری وابسته مربوط به صنعت خوراک و نوشیدنی فعاليت دارند ميتوانند به عضویت انجمن درآیند میزان حق عضویت با انعقاد تفاهم نامه مشارکت فی مابين انجام می پذیرد.


اطلاعات حساب رسمی انجمن ترویج خوراک و نوشیدنی

شماره حساب: (0214806869002)

شماره شبا: (IR680190000000214806869002)

به نام انجمن ترویج خوراک و نوشیدنی در بانک صادرات شعبه کاشانک – کد 572 به آدرس : تهران، خیابان شهید باهنر، خیابان پورابتهاج، روبروی خیابان خداوردی، پلاک 364


تبصره 1: افراد داراي درجه كارشناسي در یكي از رشته هاي مذكور در بند 1ميتوانند با تصویب هيئت مدیره به عضویت پيوسته انجمن درآیند.
تبصره 2: اعضاي مؤسساتي به مثابه عضو حقوقی انجمن محسوب ميشوند.
تبصره 3: پرداخت حق عضویت هيچگونه حق و ادعایي نسبت به دارایي انجمن براي عضو ایجاد نميكند.
تبصره 4: اعضاي افتخاري انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

عضویت در یكي از موارد زیر خاتمه ميیابد:
1- استعفاي كتبي
2- عدم پرداخت حق عضویت سالانه
تبصره 1: تأیيد خاتمه عضویت با هيئت مدیره است.

 

لطفا قبل از تکمیل فرم ذیل، مطالب فوق را به دقت مطالعه نمایید

 • مشخصات حقیقی

 • برای تبدیل تاریخ تولد خود به میلادی , از سایت time.ir استفاده نمایید
 • هویت مجازی

 • اطلاعات تکمیلی

 • فایل ها را به اینجا بکشید
  حداکثر فایل مجاز برای بارگزاری 1MB
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  حداکثر فایل مجاز برای بارگزاری 1MB
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  حداکثر فایل مجاز برای بارگزاری 1MB
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  حداکثر فایل مجاز برای بارگزاری 1MB
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  حداکثر فایل مجاز برای بارگزاری 1MB