تقویم

ورکشاپ آشپزی ایتالیایی (شف ایگلس کرلی) سال 1396 تهران-ارمگان آکادمی

گردهمایی سالیانه انجمن سال 1396 کاشان سرای عامری ها

روز جهانی شف(کمپین پویش کودک سالم) سال 1398 تهران، مشهد،اصفهان، کردستان، شیراز، بندر عباس، اهواز

روز جهانی شف (اولین گردهمایی آشپزان و سرآشپزان) سال 1395 تهران-نیاوران

اولین سمینار علم و هنر آشپزی مدرن گسترونومی (بیات بیاتی) سال 1395 تهران-هتل آزادی

ورکشاپ پیتزا ایتالیایی (جورجیو ساباتینی) سال 1397 تهران هتل هما