تقویم سالیانه انجمن

 

–  گردهمایی سالیانه انجمن (تعویق در برگزاری) اردیبهشت ماه  ۹۹  تهران                                                                          

–  جشن تیرگان   (تعویق در برگزاری)  تیرماه  ۹۹  تهران                                               

– مسابقات ملی نوشیدنی سرد مهر ماه  ۹۹ تهران                                                                                                                                                                 

– جشن خانه قهوه به مناسبت بزرگداشت روز جهانی قهوه ۱۰ مهر ماه ۹۹ تهران                   

–  مسابقات ملی کالیناری 28  مهر ماه تا 2 آبان ماه 99 نمایشگاه HRC                          

مسابقات ملی باریستا و لاته آرت 28 مهر ماه تا 2 آبان ماه 99 نمایشگاه HRC                  

– روز جهانی شف (پویش کودک سالم) ۲۹ مهر ۹۹ ایران/ بیمارستان محک