تقویم سالیانه انجمن

 

–  گردهمایی سالیانه انجمن  اردیبهشت ماه۹۹ (تعویق در برگزاری به علت همه گیری کرونا)

                                                                                                                                                                        

–  جشن تیرگان تیرماه ۹۹ (تعویق در برگزاری به علت همه گیری کرونا)

                                                                                                                  

کمپین جلوگیری از دور ریز مواد خوراکی به مناسبت سیزدهم تیر ماه مصادف با جشن باستانی تیرگان

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

– روز جهانی شف (پویش کودک سالم)از تاریخ ۱ شهریور  ۲۹ مهر ۹۹

                                                                                                                                

– جشن خانه قهوه به مناسبت بزرگداشت روز جهانی قهوه ۱۰ مهر ماه۹۹

                                                                                                                        

–  مسابقات ملی کالیناری 28  مهر ماه تا 2 آبان ماه99  (تعویق در برگزاری به علت همه گیری کرونا)

 

                                                                                                                      

مسابقات ملی باریستا و لاته آرت 28 مهر ماه تا 2 آبان ماه 99 (تعویق در برگزاری به علت همه گیری کرونا)