­انجمن ترویج خوراک و نوشیدنی ایران

 

یک سازمان داوطلبانه و غیر انتفاعی است که به عنوان سازمان مردم نهاد (سمن) یا (NGO) non-governmental organization به صورت قانونی شناخته می شود.

کلیه فعالیت های این انجمن غیرسیاسی است و در چهارچوب قوانین و مقررات جاری کشور می باشد و صرفا معطوف به حوزه خوراک و نوشیدنی خواهد بود.

 

اهداف انجمن به شرح زیر می باشد :

1. ارتقاء جایگاه غذا و نوشیدنی در کشور
2. معرفی و برنامه ریزی کلی “انجمن تخصصی غذا و نوشیدنی ایران”
3. معرفی و شناساندن غذا و نوشیدنی ایران در داخل و خارج از کشور
4. جهانی نمودن جایگاه کشور در غذا و نوشیدنی
5. شناسایی و معرفی استانداردها و روندهای جهانی غذا و نوشیدنی در ایران
6. شناسایی، جمع آوری مستندات ، ارزش گذاری و معرفی غذاو نوشیدنی با محوریت احیای غذا و نوشیدنی سنتی و باستانی ایران
7. استفاده از ظرفیتهای غذا و نوشیدنی در گفتمان میان فرهنگی
8. شناسایی، ارزش گذاری و معرفی میراث معنوی ( ناملموس) و آداب و فرهنگ ایران در حوزه غذا و نوشیدنی
9. تلاش در جهت قرار دادن موضوع میزبانی رویدادهای غذا و نوشیدنی منطقه ای و بین المللی در تصمیمات کلان ملی کشور
10. کمك به معرفی زمینه ها و فرصتهای سرمایه گذاری داخلی و خارجی در حوزه غذا و نوشیدنی
11. کمك به ایجاد زمنیه مناسب جهت تعامل میان موسسات علمی و پژوهشی و مراکز ارائه خدمات غذا و نوشیدنی
12. ثبت ملی و بین المللی غذا و نوشیدنی ناشناخته و یا کمتر شناخته شده ایرانی
13. کمك به بهره گیری از فرصت میزبانی مسابقات مرتبط با غذا و نوشیدنی برای معرفی جاذبه ها و ظرفیت های گردشگری
14. تلاش در راستای فراهم آوردن زمینه های انتخاب شدن “جمهوری اسلامی ایران” برای میزبانی برگزاری مسابقات بین المللی مربوط به غذا و نوشیدنی
15. آگاهی و آموزش کودکان و دانش آموزان دوران ابتدایی برای تغذیه بهتر و شناخت مواد اولیه مناسب از مزرعه تا سفره برای انجمن سالم آینده و ترویج فرهنگ ایجاد مشاغل مولدی (کشاورز نانوا / رستوران مزرعه و…)
16. مشاوره به سازمان های مربوطه جهت ترویج مصرف مواد غذایی سالم جهت اصلاح فرهنگ غذایی
17. ایجاد آکادمی ملی خوراک و نوشیدنی جهت تربیت آشپز ، قناد ، باریستا ، نانوا ، قصاب و مشاغل مربوطه
18. تبیین استانداردهای بهداشت ، سلامت و دستورالعمل خوراک های ایرانی و اسلامی که در اثر ورود فرهنگ های مختلف دنیا ممکن است به ارزش های انجمن صدمه بزند.
19. اخذ مجوزات ملی و بین المللی جهت رتبه بندی اشخاص(حرفه) و درجه بندی حرفه ای مشاغل (صنعت) با هدف انگیزشی که باعث تعالی صنعت خوراک و نوشیدنی خواهد شد ، که همراه با ارزیابی بر افراد و واحدهای مذکور بعد از اخذ مجوز و ایجاد شرایط لازم می باشد.
20. ایجاد بانک اطلاعات اشخاص(حرفه) و مشاغل (صنعت)
21. معرفی غذای اسلامی و ایرانی به جهانیان بعنوان غذای سالم و مقوی
22. تشکیل اردو ها و تورهای گردشگری غذا و نوشیدنی
23. ایجاد کارگروه های تخصصی شف (آشپز) و باریستا (قهوه چی) و بارتندرها (نوشیدنی سرد)